درجه بندی فیلمها

با توجه به اقبال زیادی که به دیدن فیلمهای هالیوودی بوجود آمده، فکر کردیم که بد نیست راجع به سیستم درجه بندی فیلمها در آمریکا اطلاعاتی رو به مخاطبان خودمون بدیم که با دید بازتری فیلمها رو انتخاب کنند.

این دسته بندی که توسط MPAA تهیه شده به شرح زیر است:

درجه G: این درجه که مخفف General Audience (مخاطبان همگانی) است، اشاره به فیلمهایی دارد که “هیچ چیز نگران کننده ای برای والدین هنگام دیدن فیلم توسط بچه ها وجود ندارد”

درجه PG: این درجه که مخفف Parents Guidance Suggestion (پیشنهاد راهنمایی توسط والدین) است، اشاره به فیلمهایی دارد که “بعضی راهنمایی ها از طرف والدین ضروری است. این فیلمها ممکن است شامل محتوا و تصاویری باشند که والدین برای بچه های کوچکتر خود نپسندند”

درجه PG-13: این درجه که مخفف Parent Stongley Cautioned (هشدار جدی به والدین) است، اشاره به فیلمهایی دارد که “والدین باید احتیاط کنند، بعضی از محتوا و تصاویر فیلم برای کم سن و سالان مناسب نیست”

درجه R: این درجه مخفف Restricte  (محدود شده) است، اشاره به فیلمهای دارد که شامل محتواهای بزرگسالانه است، والدین لازم است که قبل از بردن بچه های خود برای دیدن این فیلم، در خصوص فیلم تحقیق کنند”

درجه NC-17: این درجه No one 17 and under admitted  (هیچ کسی در سن ۱۷ و کمتر از آن مجاز نیست) به فیلمهایی اشاره دارد که فقط مخصوص بزرگسالان است و هیچ بچه زیر ۱۷ سالی مجاز به تماشای آن نیست.