ویژه برنامه های بررسی ۲۵۰ فیلم برتر IMDB

IMDB که مخفف Internet Movie Data Base است، اکنون بعنوان مرجعی برای فیلمهای تولید شده در سطح جهانی شناخته می شود. میزان اقبال مخاطبین فیلم به این سایت بسیار بالاست و قابلیت امتیازدهی به فیلمها هم برای آنها پیش بینی شده است. بسیاری بر این باورند که امتیازهای فیلمها در این سایت که مستقیما از سوی مخاطبین داده شده است، قابلیت استناد بیشتری به نسبت نمرات منتقدین دارد. چون طبع منتقدین با مخاطبین عام سینما متفاوت است. به خاطر همین ما تصمیم به آماده کرده پادکستی برای فیلمهای برتر معرفی شده در سایت کرده ایم.

در این ویژه برنامه ها کیان، امیر و سوشیانت۲۵۰ فیلم برتر در سایت IMDB را بررسی کرده اند. این سری برنامه ها بصورت فیلمهای ۲۰ تایی روی سایت قرار خواهد گرفت:

برنامه بیست فیلم اول لیست IMDB

برنامه بیست فیلم دوم لیست IMDB

برنامه بیست فیلم سوم لیست IMDB

برنامه بیست فیلم چهارم لیست IMDB

برنامه بیست فیلم پنجم لیست IMDB

برنامه بیست فیلم ششم لیست IMDB