ویژه برنامه سیاه نمایی در سینمای ایران

در این برنامه درباره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات روز سینمای ایران به بحث و گفتگو نشسته ایم. مواردی مثل اینکه آیا واقعا فیلمساز جشنواره ای وجود دارد؟ آیا این چیزهایی که در فیلمها به نام سیاه نمایی مشهور شده است واقعی است یا خلق شده ذهن فیلمسازها ؟ شاید هم به هر حال آش زیادی شور شده است.

به بهانه بررسی دو فیلم اجتماعی امسال “ابد و یک روز” و “فروشنده”، سعی کردیم تمام زوایای سیاه نمایی در سینمای ایران را بررسی کنیم.

 

ویژه برنامه اول سیاه نمایی در سینمای ایران با نگاهی به فیلم ابد و یک روز

ویژه برنامه دوم سیاه نمایی در سینمای ایران با نگاهی به فیلم فروشنده